Missie

Onze wereldwinkel is van de Stichting Solidariteitswinkel Stede Broec. Die stichting heeft tot doel het bevorderen van de ontwikkelingssamenwerking met de Derde Wereld en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Wat we doen

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het verkopen van producten uit de Derde Wereld betrokken van projecten waarbij ook aandacht wordt besteed aan onderwijs en sociale voorzieningen, als mede aan gemeenschapsontwikkeling en vorming,
  • het geven van informatie over de Derde Wereld landen,
  • andere activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de ontwikkelingsproblematiek.

De winkel draait op de inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers.

Onze Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Landelijke organisatie

Onze Wereldwinkels is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Die vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

De Wereldwinkel Stede Broec is opgericht op 25 mei 1982. De eerste wereldwinkel in Nederland opende in 1969. Op de UNCTAD conferentie in New Delhi in 1968 vroegen de toenmalige derde wereldlanden om een vrijere toegang tot de wereldmarkt voor hun producten. Er gebeurde niets. De journalist Dick Scherpenzeel deed daarop een oproep om 'Derde Wereldwinkels' te beginnen. Die winkels kwamen er al vrij snel en ze verkochten aanvankelijk vooral rietsuiker en handwerkproducten van de katholieke ideële importeur S.O.S. (stichting Steun Onderontwikkelde Streken, nu de Fair Trade Organisatie).

ANBI status

Onze winkel heeft een Anbi status. Anbi staat voor algemeen nut beogende instelling. Een organisatie die in het bezit van die status is, heeft bepaalde belastingvoordelen. En schenkingen aan een organisatie met een anbi status kunnen door de schenker bij de aangifte inkomstenbelasting als een aftrekbare gift worden beschouwd. De status wordt op aanvraag toegekend door belastingdienst als aan bepaalde eisen wordt voldaan. De belastingdienst hanteert een aantal voorwaarden en die hebben alle te maken met publicatieplicht en openbaarmaking van een aantal gegevens. Op deze pagina en in dit artikel zijn de meeste van die vereiste gegevens bij elkaar gebracht.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen met rollen: voorzitter, secretaris, penningmeester, public relations, personeel en organisatie, winkelcoördinatie.
In het bestuur hebben de volgende personen zitting: J. Vrouwe, L. Poppelier, V. Boomsma, A. van der Gulik en G. Ootes.
Het bestuur is bereikbaar m.b.v. de contactpagina waarop ook de contactgegevens van de secretaris zijn opgenomen.

Beloningsbeleid

De Stichting Solidariteitswinkel Stede Broec is een winkel die kan bestaan dank zij de belangeloze inzet van een groot aantal vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij op aanvraag gemaakte kosten vergoed krijgen. Alleen het schoonmaken van de winkel wordt tegen een vrijwilligersvergoeding uitgevoerd.

Actueel beleidsplan

Onze stichting bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Onze wereldwinkel is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

We vergroten de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:

  • verkoop en promotie van fairtrade producten;
  • het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
  • bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen.

Financiële huishouding

De jaarrekening over 2019 kunt u hier lezen