Nieuwsbrief 1-april 2017

Printen

 

top2017

Nieuwsbrief 1               april 2017

Klik hier als u de nieuwsbrief in uw browser wilt lezen

Dit is de nieuwsbrief voor de klanten van de Wereldwinkel Stede Broec. Via deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over nieuwe producten of acties. Wat is er nieuw binnen gekomen? Welke acties staan gepland? Zo bent u als een van de eersten op de hoogte van onze aanbiedingen.

Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom. Via onze site kunt u die mailen.

 Pasen

Maak de Paasdagen Fairtrade met producten uit de wereldwinkel.

Voor Pasen en de Paastafel heeft de wereldwinkel veel leuke versieringen.  Sier-kippen van aardewerk en metaal in allerlei vormen en maten. Samen gezellig met je familie ontbijten aan een vrolijk gedekte tafel. Zeker als je weet dat de makers van deze artikelen met jouw aankoop een beter bestaan         kunnen opbouwen.

 World Fairtrade dag 2017

Van 6 t/m 14 mei 2017, vindt de  Fairtrade Week plaats.  Op zaterdag 13 mei is Fairtrade dag.

Fairtrade producten komen uit ontwikkelingslanden, in Azië, Afrika en Latijns Amerika. Fairtrade betekent letterlijk eerlijke handel. Eerlijk houdt in dat de handel voldoet aan vier principes:

Respect voor mens en milieu
Bij de productie en handel van eerlijke producten is geen sprake discriminatie. Er zijn gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Er wordt toegezien op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Kinderarbeid is verboden en bij zowel de productie als de handel wordt gekeken naar een zo min mogelijke belasting van het milieu.

Een langdurige en gelijkwaardige handelsrelatie
In Fairtrade wordt aan producenten een leefbaar loon betaald, waaruit voedsel, kleding, onderdak, medische zorg en de school voor de kinderen kan worden betaald. Er wordt gewerkt met regelmatige en terugkerende opdrachten om meer inkomenszekerheid te geven. De relatie tussen fairtrade handelspartners is gebaseerd op dialoog en respect.

Ondersteuning van producentenorganisaties
Fairtrade producentenorganisaties worden door hun handelspartners ondersteund, onder meer door advies bij het ontwerp en de ontwikkeling van producten, organisatieadvies en trainingen over kostprijsberekening. Er worden bovendien afspraken gemaakt over voorfinanciering om de risico’s van investeringen niet alleen bij de producent te leggen.

Transparantie van de handelsketen
Van fairtrade leveranciers wordt niet alleen verwacht dat ze zich houden aan de vastgestelde criteria, maar dat ze ook aantoonbaar kunnen maken dat dat zo is. Zo waarborgt fairtrade de claims die er worden gemaakt.

 In de wereldwinkel verkopen we naast Fairtrade cadeau-artikelen ook Fairtrade voeding zoals basmati-rijst, pandanrijst, koffie, thee, pindakaas, chocoladepasta en honing.

 Wereld mini-foodmarkt op 13 mei

Op 25 mei bestaat onze wereldwinkel 35 jaar. Daarom zullen er dit jaar op enkele momenten extra publieksacties worden gevoerd.

Een van die acties zal plaats vinden op zaterdag 13 mei. Op die dag organiseren wij een mini-foodmarkt (van 11.00-16.00 uur) met kramen van ontwikkelingsorganisaties en  enkele lokale food-verkopers.  

Op het parkeerterrein in de onmiddellijke omgeving van de wereldwinkel komt een opstelling van een tiental marktkramen, die allemaal een binding hebben met één of meerdere projecten in ontwikkelingslanden of die voedsel (groenten, kaas etc.) van lokale leveranciers verkopen.Ook zijn er die dag hapjes en muziek.

Bij deze willen wij u alvast voor deze dag van harte uitnodigen.

www.wwsb.nl   Onze winkel vindt u bij Streekhof, De Tuin 31 in Bovenkarspel. Telefoon 0228 520 012.

bot2017
Powered by AcyMailing